Forvaltning.

Front ønsker å være den beste eiendomsforvalter for næringseiendom i regionen. Dette vil vi oppnå gjennom solid faglig kompetanse, et sterkt kundefokus og lokal forankring.

Vår sammensetning av kompetanse gjør oss til et godt valg. Vi er også sikker på at vår kjennskap til Tromsø og markedet innen eiendomsforvaltning og tjenesteyting bidrar til god forvaltning.

Forenklet.

Vi tar oss av drift og forvaltning på vegne av våre kunder slik at de kan fokusere på andre sider av virksomheten.

Vi lover kun det vi kan holde og holder det vi lover. Vi liker tydelige og enkle kontrakter. Vi tilpasser oss den enkelte kunde og det enkelte bygg for optimalisering av våre leveranser. Vi benytter spesialutviklet programvare (Facilit) til å forenkle, gjøre tilgjengelig og følge opp alle våre leveranser.

Fornøyd.

Vi er opptatt av at eiendommene fungerer uansett årstid. Vi har lyktes når eiere og leietakere av eiendommer er godt fornøyd med våre leveranser og tjenester. Dette skal vi oppnå gjennom god og jevnlig dialog med begge parter.

Vår metode

 • Våre folk skal være de beste innen forvaltning av eiendom. Vi setter kunnskap, kompetanse og forbedring høyt på agendaen. Det gjør at vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår kompetanse.
 • Våre leverandører er avgjørende for gode leveranser. Vi har opparbeidet et stort nettverk med de beste leverandørene av tjenester i regionen. Vi jobber utrettelig med å bedre våre leveranser og betingelser sammen med våre leverandører.
 • Med ny teknologi har vi alltid kontoret med oss. Det gjør at vi stort sett er ute på eiendommene, vi er der det skjer. Dette gir oss førstehåndkunnskap om status på behov hos kunder, leietakere og eiendommer.

Din fordel

 • Våre kunder kan med trygghet overlate drift og forvaltning til våre kompetente medarbeidere. Med kompetanse innen prosjektering, drift og vedlikehold, dokumentasjon, digitalisering, automasjon, HVAC, kjøling og prosjektgjennomføring kan vi hjelpe våre kunder til å nå sine mål.
 • Du som kunde nyter godt av våre leverandøravtaler. Vi garanterer at leveranser gjennomføres som avtalt ved bruk av solide, lokale leverandører med markedsmessige gode betingelser.
 • Fornøyde leietakere er gode leietakere. Som daglig kontaktpunkt opparbeider vi personlige relasjoner til leietakerne. Vi er gode på kommunikasjon, vi er flinke til å informere om pågående aktiviteter og vi bruker teknologi som fremmer dialogen med leietakerne til våre kunder.

Om oss

Mads Kenneth Nilsen

Daglig Leder / Teknisk forvalter

 • Lang erfaring med drift og vedlikehold av bygg og anlegg fra selskaper som Newsec, Statoil og Mollier.
 • Mads styrke ligger i god forvaltning og drift av bygg og tekniske installasjoner.
 • Utdannet kuldemontør, og innehar bred erfaring innenfor kjøling og ventilasjon, prosjektledelse, HMS, og brannteknisk utstyr og krav.

«Jeg er særlig opptatt av tilstedeværelse på bygg og i prosjekter, det er når man er “hands-on” at man ser og løser problemer i forkant”

Kent Robin Berglund

Teknisk forvalter

 • Kent er styreleder i Front. Han har lang erfaring som ingeniør og leder i selskaper som Reinertsen, Kongsberg, Statoil og Tromsø kommune.
 • Spesielt god på ledelse av organisasjoner og prosjekter, vedlikeholdsprosjektering og strategiske oppgaver.
 • Utdannet automasjonsingeniør, har sertifisering som prosjektleder og innehar også en master i økonomi og ledelse.

«Jeg brenner for endringsledelse. prosjektledelse og organisasjonsarbeid. Systematikk, orden og struktur er nøkkelen for å lykkes med langsiktig drift og vedlikehold.»

Finn oss

Adresse

Storgata 102
9008, Tromsø

Telefon

+47 900 96 094

E-post

Post@frontforvaltning.no

Kontakt