Våre tjenester

Forvaltning

Vi har solid kompetanse innen drift, vedlikehold og forvaltning. Vår tekniske og administrative kompetanse gjør oss til et trygt valg.

Byggdrift

Vi kan tilby engasjerte og erfarne vaktmestere med lang erfaring innen forvaltning, drift og vedlikehold. Våre vaktmestere er pliktoppfyllende, nøyaktige og etablerer gode relasjoner til leietakere.

Prosjektledelse og anleggsledelse

Med vår erfaring og utdanning innen ledelse og prosjektledelse kan vi tilby profesjonell gjennomføring av prosjekter, forvaltning, drift og vedlikehold. Vi vet at ingen prosjekter er like og kan derfor tilpasse prosjektadministrasjon og ledelse til det enkelte prosjekt.

Arkitekt og tegning

Front Forvaltning bistår våre kunder med arkitekttjenester og tegning av nybygg, tilbygg og garasjer, både til privat og næring.

Søknadsprosess

Hva som må søkes om og hvem som må varsles er i stadig endring. Front Forvaltning har erfaring innen søknadsprosessen mot offentlige myndigheter og kan derfor bistå våre kunder med hele søknadsprosessen eller rådgivning underveis.

Teknisk tegning næringsbygg

Vi tilbyr teknisk tegning av næringsbygg og oppdatering av rømningsplaner, orienteringsplaner mm.

Har du behov for
våre tjenester?